Παρακάτω, παραθέτουμε τους κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, ώστε να είστε ενήμεροι και να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με τα παιδιά σας.

kanonismos