Καταστατικό συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 1ου δημοτικού σχολείου Ψυχικού.

 

Το καταστατικό του συλλόγου αναθεωρήθηκε και εναρμονίστηκε σύμφωνα με το Ν.2621/98 τον Οκτώβριο του 2004 και είναι το εξής:

Ευρετήριο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Άρθρο 1°

ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ» περιφέρειας Ανατολικής Αττικής, που έχει έδρα το Ψυχικό και το σχολείο τούτο (Λεωφόρος Δημοκρατίας αριθ. 23)

Άρθρο 2°

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι «Η εμπέδωση στενής συνεργασίας γονέων και δασκάλων οικογένειας και σχολείου για την πραγμάτωση των σκοπών του Δημοτικού Σχολείου δηλαδή της πολύπλευρης πνευματικής, ηθικής και σωματικής ανάπτυξης των παιδιών και κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην τελειότερη κατά το δυνατόν λειτουργία του σχολείου.

Άρθρο 3°

ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου είναι η στενή συνεργασία με τις εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και λοιπές αρχές καθώς και με κάθε σωματείο, σύλλογο ή ίδρυμα που επιδιώκει τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό, ως και κάθε άλλο οργανισμό που μπορεί να προαγάγει τον σκοπό του Συλλόγου και ειδικότερα με τα ακόλουθα μέσα:

α.    Με την οργάνωση διαλέξεων και συγκεντρώσεων για την μόρφωση των γονέων.

β.    Με την διαφώτιση της κοινής γνώμης και της πολιτείας περί των υποχρεώσεών τους έναντι της παιδείας των νέων.

γ.    Με την στενή συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας.

δ.    Με την προσπάθεια για την υλική ενίσχυση του Σχολείου σε διδακτηριακα ζητήματα, τον πλουτισμό του Σχολείου με τα αναγκαία μέσα σχετικά με την περίθαλψη και οικονομική ενίσχυση απόρων μαθητών.

ε.    Με την οργάνωση μορφωτικών και προς αναψυχή ταξιδιών, εκδρομών γονέων και μαθητών, καθώς και σχετικών εορτών.

στ.  Με κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη υποτροφιών και

ζ.    Με κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.