Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού

Κανονισμός Απογευματινών Δραστηριοτήτων

Σχολικό Έτος 2022 – 2023

 

1.    Στις απογευματινές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τον Σύλλογο μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο μας και οι γονείς τους είναι οικονομικά ενήμερα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2.    Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός μαθητή σε μία απογευματινή δραστηριότητα – εργαστήριο είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα του της σχετικής ειδικής φόρμας  – δήλωσης συμμετοχής και αποστολή αυτής μέσω του site του συλλόγου (http://www.sgk1dsps.gr)
3.    Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες προηγούμενων ετών.
4.    Κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε όσες δραστηριότητες επιθυμεί.
5.    Ο γονέας ή ο συνοδός του παιδιού πρέπει να φέρνει το παιδί στην ώρα του, και με δική του ευθύνη να το παραδίδει στον εκπαιδευτικό της δραστηριότητας και να το παραλαμβάνει, πάλι με δική του ευθύνη κατά τη λήξη της. Η παραμονή των παιδιών στο χώρο του σχολείου εκτός των ωρών των δηλωθέντων δραστηριοτήτων δεν επιτρέπεται.
6.    Οι πληρωμές των μαθημάτων θα γίνονται ανά δίμηνο και σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, για τις οποίες θα έχει προηγηθεί γραπτή ενημέρωση.
7.    Το κόστος των μαθημάτων είναι το ίδιο για όλους τους μήνες του έτους και ισχύει ακόμα και αν ένα παιδί απουσιάζει λόγω ασθένειας ή για άλλους λόγους.
8.    Σε περίπτωση επιθυμίας διακοπής κάποιας δραστηριότητας αυτό θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα (μέσα στον προηγούμενο μήνα). Για τη διακοπή ο γονέας θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το σύλλογο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου ή μέσω του site. Στην περίπτωση που η ενημέρωση δεν γίνεται γραπτά και έγκαιρα, το μάθημα θα πληρώνεται κανονικά.
9.    Για τη διοργάνωση των απογευματινών δραστηριοτήτων απαιτείται η συνδρομή όλων μας. Για το λόγο αυτό οι γονείς των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές θα πρέπει να αναλάβουν εθελοντική δράση σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των απογευματινών δραστηριοτήτων (π.χ. επιτήρηση της πόρτας ή του προαύλιου χώρου).
10.    Τα μαθήματα που δεν έχουν ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχών δε θα πραγματοποιηθούν.
11.    Ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια μαθήματα κατά τη διάρκεια του έτους, στις περιπτώσεις που ο χώρος του Σχολείου διατεθεί για κάποια άλλη δραστηριότητα.
12.    Το πρώτο μάθημα για όλες τις δραστηριότητες είναι δοκιμαστικό.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.