Οι πληρωμές απογευματινών για τα μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα γίνουν την Τρίτη 18/12/2018 16:00 - 18:00, Τετάρτη 19/12/2018 16:00 - 17:30 και Παρασκευή 21/12/2018 16:00 - 18:00 στο χώρο του σχολείου.

Εναλλακτικός τρόπος πληρωμής -  εάν υπάρχει αδυναμία  τις συγκεκριμένες ημέρες - είναι η κατάθεση στο λογαριασμό του συλλόγου με απαραίτητη την αναγραφή του ονόματος του παιδιού.

Αρ. λογαριασμού:      EUROBANK 0026 0091 75 0100814755
                                     (Iban GR9402600910000750100814755)

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι πληρωμές των απογευματινών λειτουργούν ανταποδοτικά, δηλαδή δεν αποτελούν έσοδο του συλλόγου.

Τα μαθήματα που δεν έγιναν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα αναπληρωθούν τις δύο πρώτες βδομάδες του Ιουνίου.

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε την τεράστια σημασία της ετήσιας συνδρομής για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των παιδιών μας στο σχολείο (πχ οικονομική ενίσχυση καθαριότητας), η οποία ανέρχεται στα 25 ευρώ για όλο το έτος.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.